תגיש לי Options

You should bear in mind to reply to and – if proper – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will never affect the results of the nomination. Thank you!

File:Catedralat_Basil_IMG_6798.JPG continues to be mentioned at Commons:Deletion requests so the Group can examine whether or not it ought to be held or not. We would take pleasure in it if you could possibly visit voice your feeling relating to this at its entry.

Included an attribution template. This is certainly complicated because the attribution template states not that attribution is needed, but that only attribution is required; this contradicts the cc-by-sa template.

File:Acco IMG 0294.JPG has become marked as being a achievable copyright violation. Wikimedia Commons only accepts absolutely free articles—which is, images along with other media information that can be employed by any one, for any objective. Common copyright law won't grant these freedoms, and Except famous otherwise, everything you find online is copyrighted instead of permitted here.

Be aware that any unsourced and untagged images might be deleted a person week when they are uploaded, as described on requirements for quick deletion. In case you have uploaded other media, you should check that you've specified their resource and copyright tagged them, much too.

"אגב", הייתי חייב להוסיף, "לא אתפלא, אם אשתך תאהב את הרעיון, כך שתתלהב לתת לך 'תמורה' כזו. זו תמורה שיכולה אפילו להפרות יותר את הזוגיות שלכם. אני קורא לזה, סוכריה".

תמיד website אתן את המיטב שבי, עבור הפרוייקט החשוב והמקודש הזה, ששמו ויקיפדיה.

Wikimedia Commons takes copyright violations quite very seriously and persistent violators is going to be blocked from enhancing.

היי. ראיתי עכשיו ברשימת המעקב עריכה מהבוקר בדף הטלוויזיה החינוכית, ורציתי לשחזר בתור השחתה.

'באווירה הנוכחית', אני סומך עליך שתסדר כאן את הענייניםבתודה,

Make sure you bear in mind to answer and – if ideal – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will never affect the result of the nomination. Thanks!

In case you created this file, please Notice that The point that it has been proposed for deletion doesn't necessarily necessarily mean that we do not benefit your sort contribution. It simply signifies that a single human being believes that there's some distinct problem with it, like a copyright issue.

Make sure you remember to reply to and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which concentrate on the nominator will not have an impact on the result of the nomination. Thank you!

עוד הוחלט עוד כי מפקד גלי צה"ל ימסור לוועדה אחת לחצי שנה סקירה על השידורים הלא צבאיים של התחנה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *